Akupunktur i Kina
Akupunktur ingår som en behandlingsform inom Traditionell kinesisk medicin. Man utgår ifrån kroppens meridiansystem som genomströmmas av Qi – livsenergi –och väljer akupunkturpunkter utefter dessa meridianer som är relevanta för just den patienten man ska behandla. Genom att stimulera dessa punkter med nålar återskapas balans i Qi-flödet och patienten befrias från besvär. Är man frisk flyter Qi harmoniskt men vid sjukdom och besvär har blockeringar i Qi-flödet uppstått. Efter noggrann diagnos med bl a tungdiagnostik och pulsdiagnostik behandlas patienten utifrån var obalansen finns. På så vis kan två patienter med exempelvis magkatarr få helt olika behandling.
Traditionell kinesisk medicin – TCM- är ett samlingsbegrepp för behandling med akupunktur, örtmedicin, moxa, qigong och massage. Behandlingsformerna har utvecklats under flera tusen år i Kina. Grundläggande inom TCM är uppfattningen att vi och allt annat omkring oss består av Qi som ungefär betyder energi. Denna energi kan komma i obalans som i sin tur kan ge obehag, besvär och sjukdom. Med ovanstående behandlingar kan obalansen rättas till och hälsa åter uppstå.
Qi cirkulerar i hela kroppen och dess meridianer. Qi kan därför påverkas t ex med nålbehandling (akupunktur) i meridianernas akupunkturpunkter eller genom örtmedicin som t ex påverkar energin i lungan. Qi kan ses som själva livskraften som vi dels har med oss in i livet men som vi också förvärvar och förbrukar genom livet. Qi indelas i två motsatskrafter –yin och yang. Obalansen mellan dessa kan enligt kinesisk medicin t ex ge sömnlöshet vid underenergi av yin osv.

Akupunktur i västvärlden
Forskning har visat att akupunktur verkar via hormon-, nerv- och cirkulationssystem. Stimulans med nålar frigör kemiska transmittorsubstanser. Budskap når hjärnan via nervsystemets elektrokemiska kommunikation. Olika nivåer i centrala nervsystemet samverkar troligen i att skapa akupunkturens läkande kraft. Tusentals studier har gjorts världen över. Bland annat genom databanken PubMed kan olika forskningsrapporter eftersökas. Akupunkturbehandlingens smärtlindrande effekt har bevisats i mängder av forskningsstudier. Även dess påverkan på lymf- och blodflödet , inre organ och på immunförsvaret. Akupunktur har en tydlig lugnande verkan som bl a utnyttjas vid behandling av sömnlöshet och högt blodtryck.
På senare tid har flera studier gjorts i samband med barnlöshet där man sett dess positiva effekt framförallt i samband med IVF befruktning, s k konstgjord befruktning på klinik. Många kliniker rekommenderar idag därför akupunktur inför IVF.

Länkar:

www.akupunkturforbundet.se
www.ivfkliniken.se
www.ki.se     (karolinska institutet, sök akupunktur)
www.friskvardschecken.se