En bra och inidividuellt anpassad kost är alltid grunden för allt helande. Vi är alla olika och behöver också olika typer av kost. Somliga bör ej äta kött medan andra mår bra av en viss del animaliskt protein. Dagen föda blir enl många forskare mer och mer urlakad och näringsfattig och stress tär på våra enzym- och mineralförråd. Tillskott är därför ofta nödvändigt.

Vilken föda som passar just Dig, kommer vi fram till med hjälp av konstitutionsläran och med hjälp av håranalys där man exakt ser vad Du har för mycket eller för lite av och om gifter finns lagrade i kroppen.