Hemligheten med massage beror på en kombination av tryck, rytm och kontakt. Inledningsvis arbetar man med ett lättare tryck och ökar gradvis efterhand som området bearbetas. Efter det att den önskade effekten har uppnåtts går man åter tillbaka till ett lättare tryck. För att effekten av massagen ska bli maximal är det viktigt att händerna hela tiden är flexibla och följer kroppens konturer. Likaså är det av vikt att förflyttningen av händerna över kroppens olika delar sker på ett smidigt sätt samt att kontakten hela tiden bibehålls. Rytmen av massagen ska lika ungefär i samma takt som mottagarens hjärtrytm.

Det man åstadkommer med massage kan man definiera som ett tryck och töjningar på vävnader, särskilt då på muskler, blodkärl och hud. Detta medför en rad olika effekter på kroppen.

Fysisk nivå:
Blodcirkulationen och lymfcirkulationen ökar;
Musklerna blir smidigare och mer elastiska;
Musklerna och huden får en ökad näringsupptagningsförmåga;
Återhämtningsförmågan i musklerna ökar;
Bindvävsbildningen motverkas;
Blodvolymen, och då även temperaturen i musklerna ökar;
Fler kapillärer kommer till användning;
Muskelatrofieringen vid inaktivitet minskar;
Blodtrycket sjunker (tillfälligtvis);
Utsöndringen av vätska och slaggprodukter ökar;
Den egna kroppskännedomen ökar;
Nervsystemet får en lugnande effekt och stress-symptom minskar;
En djupare och lättare andning gynnas;
Antalet röda blodkroppar ökar successivt;
Immunförsvaret stärks.

Mental nivå:
Avslappningsförmågan ökar;
Mental stress minskar och en lugnare sinnestämning gynnas;
Man blir mer medveten om sina sinnessignaler.
Kunskapen om sambandet mellan kropp och sinne ökar.

Känslomässig nivå:
Hjälper till att tillfredsställa behovet får beröring och omtanke;
En känsla om allmänt välmående skapas;
Hjälper till att bearbeta bekymmerskänslor;
Underlättar förmågan att uttrycka sig känslomässigt;
Skapar en känsla av att vara ett och i harmoni.

Varför massage?
Massage är en behandlingsmetod som är helt utan biverkningar, dessutom är den både rehabiliterande och förebyggande på en och samma gång. Den vanligaste indikationen för massage är spänningar. Dessa kan uppstå av en mängd olika orsaker och kan leda vidare till andra problem om man inte tar itu med dem.

Några anledningar till spänningar är:
Dålig arbetsställning och monotont arbete;
Kraftiga och/eller långvariga ansträngnigar;
'Dålig' stress;
Inaktivitet uner längre tid;
Känslomässiga orsaker.

Spänningar kan leda vidare till:

Besvär och smärtor i rygg, nacke, axlar, armar, ben och händer;
Besvärande huvudvärk;
Stela muskler och leder;
Dålig andning;
Spänningar i mellangärdet;
Sömnsvårigheter;
Avkopplingssvårigheter.

Spänningar under längre tid medför bland annat onödigt slitage på kropp och psyke, gradvis ökning av risken för större problem, påskyndning av åldrandeprocessen.